@alt@
כיצד להכין צבע מסיסי מים.
הסבר קצר על דרך הכנתם של צבעים אקרילים.
חומרים:
פימנט כלשהוא
מים

תהליך הכנת החומר:
שים כמות קטנה של פיגמנט באבקה על משטח עבודה שטוח ושאינו סופג. צור מכתש קטן במרכז הפיגמנט שלתוכו הוסף מספר טיפות של מים. ערבב בזהירות את הפיגמנט עם המים. בעזרת סכין ציירים הפעל מעט לחץ על-מנת לרסק גבשושים קטנים שנוצרו כדי להפכם למישחה. בנקודה זו מספר טיפות של Disperding Agent (כגון אלכוהול, דיספוניל, אוקסגל ) יכולים לעזור. עלי (אבן ריחיים) יכול לעזור להפיכת התערובת למשחה חלקה. את התוצאה שקבלנו יש להוסיף לכל בינדר על-בסיס מים כגון: דבק אקרילי, ג'ל אקרילי, לכה אקרילית בסיס מים ועוד.

קונספט וניהול פרוייקט: