@alt@
מה הצבע שלכם?
סרטון פרומו שהוצג בערוץ הספורט תוך שימוש בפיגמנטים המעורבבים בקמח, על-מנת להגדיל את נפחם ולגרום להם להיות יותר אוריריים, כדי שיהיה אפשר להשליכם באויר. חשוב לדעת: לא כל הפיגמנטים מתאימים למטרה זו. לא מתאים לשימוש בסביבת ילדים, אנשים הרגישים לאבק, או אלרגיים או הסובלים מקשיי נשימה.